بلاگ

شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل ممکن است از خود سؤال نمائید که چگونه باید شروع کنم؟ با خود می گوئید مثل اینکه نمی توانم این کار را انجام دهم؟ اگر این امر یکی از مشکلات کار شما است اطمینان داشته باشید که اکثریت همکلاسان شما با همین مشکل و بلا تکلیفی مواجه بوده اند ولی خوشبختانه برای این مشکل تقریباً عمومی راه متناسبی موجود می باشد

در موقع تهیه خلاصه باید بخوبی و دقیقاً بدانید که نظر اصلی چه می باشد؟ از خود سؤال نمائید هدف از تنظیم این خلاصه چیست؟ چه  مسأله و مشکلی رامی خواهم حل و روشن نمایم؟ همین که متوجه شده وخوب فهمیدید که چه می خواهید تهیه نمائید آنرا بعنوان موضوع کار بنویسید. چنانچه بتوانید هدف اصلی خود را در یک جمله ساده بنویسید به احتمال قوی آماده کار شده و بنقطه شروع کار رسیده اید. برای یادداشت برداری از متن باید آنر ا به طور سریع بخوانیم و سعی نمائیم مطالب را درک کنیم و سپس از استنباط خودمان شروع به نوشتن مطالب کلیدی نمائیم یعنی یادداشت برداری فقط با کلمات ویژه خودمان باشد و نکات اساسی بیان شود یعنی یادداشت ها اصلا ً باز نویسی مطالب نباشد بلکه چکیده و استنتاج مطالب به صورت کلمات کلیدی باشد به طوری که بادیدن کلمه مفهوم فوق به یاد آید .

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

در خلاصه نویسی ابتدا باید کلیات موضوع مورد توجه قرار گیرد و موضوعات به صورت نمودار درختی رسم شود سپس به بررسی جزئیات پرداخته شود .

باید دقت کرد که معمولاً ایده و نکته اصلی در دوجمله اول پاراگراف بیان می شود و بقیه پاراگراف توضیحات این مطب می باشد

اما این امر بدان معنی نیست که بقیه متن مهم نیست بلکه در ادامه متن باید به کلمات مهم مانند : نخست ، مهمترین عامل ، بیشترین تاثیر ، نکته اساسی ، در نتیجه و … بسیار توجه کرد .

لازمه تهیه یک خلاصه مفید وقت، دقت و حوصله می باشد تا یک خلاصه نسبتاً خوب تهیه گردد.

در وهله اول ممکن است خلاصه تنظیمی آنطور که مورد نظر شما می باشد جلوه نکند، ولی تمرین مداوم همیشه موجب پیشرفتهای جالب خواهد گردید

خلاصه برداری حرفه ای، با کاری که شما باید انجام  دهید تا حدی تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از هدفی است که شما از خلاصه برداری در نظر دارید.

از آنجا که قصد شما در آزمون سراسری است و در این آزمون بیشتر از جزئیات ونکات ریز پرسش می شود.

بنابراین خلاصه شما نمی تواند چندان در سطح حرفه ای انجام شود.

خلاصه شما علاوه بر نکات اصلی مطلب باید نکات جزئی مهم را نیز در برگیرد.

بنابراین نبایستی چندان فشرده باشد که بتوان یک کتاب را در چند صفحه خلاصه نمودلذا توجه کنید که دقت نباید فدای خلاصه نویسی شود.

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

آنچه بیشتر برای شما اهمیت دارد یادگیری تمام نکات بوده و خلاصه برداری تنها یک روش است که با استفاده از آن سرعت و قدرت یادگیری و بخاطر سپاری شما افزایش می یابد.

۱-کلمات مهم را بزرگتر بنویسید .

۲-از رنگهای مختلف استفاده کنید وکاغذ را زیبا کنیم ( مخصوصاً در منزل)

۳-بسیاری از ارتباط ها ونتایج را با فلش و آکلاد نشان دهید .

۴-طرز ارتباط موضوعات اصلی وفرعی را به کمک ساختار درختی نمایش دهید هرچه زمان بیشتری برای ساختار درختی در نظر گرفته شود بهتر است چون به در ک بهتر کمک می کند .

۵-خلاصه نویسی اصلا ً نباید با عجله انجام شود بلکه باید با صبر وحوصله و با دقت انجام شود .

۶-در هنگام خلاصه نویسی بهتر است در کنار هر مطلب یا زیر آن ۴ تا۵ سانتی متر جابرای اضافه نمودن مطالب بعدی در نظر گرفت .(بهتر است خلاصه نویسی روی برگه انجام شود تا بعدا جا برای اضافه کردن برگه وجود داشته باشد)

۷-هیچ گاه در حین مطالعه ( همزمان با خواندن ) خلاصه نویسی نکنید زیرا هرکدام از این دو فعالیت ( خواندن – خلاصه نویسی ) نیازمند فعالیت و فر آیند فیزیکی  مغزی مجزا می باشد

در غیر این صورت در هر دو عمل اخلال ایجاد می شودزیرا این امر از یک طرف به این علت که تمام مطلب آشنا نیستید نمی توانید با دیدی همه جانبه از کل موضوع انجام شود و از طرف دیگر سبب عدم تمرکز شما به مطلب می شود، زیرا تمام توجه تان به این است که کدام مطلب را چگونه یادداشت کنید.

این نوع خلاصه ها اکثر اوقات چیزی جز جملات خود متن نیستند و این خصوصیت نیز کارآیی آنها می کاهد .

۸- خلاصه برداری از منابع مختلف انجام شود و همه این خلاصه ها در کنار هم قرا گیرند یعنی یادداشت های برداشته شده درباره یک موضوع از گفته های معلم – کتاب و کتاب کمک درسی در کنار هم قرار گیرند .

۹- سئوالات و تست ها به سمت مفهومی شدن حرکت می کنند پس همه مطالب خواند ه شود

۱۰-اگر با چند با ر خواندن مطلبی آنرا متوجه نمی شوید برای فهم آن اصرار نکنید ، کنار آن علامت گذاشته و از آن بگذرید و بعداً به آن مراجعه کنید

۱۱-در موقع تهیه بیشتر خلاصه ها از ترکیب اعداد رومی- حروف الفبا و اعداد اصلی بشرح زیر استفاده می شوید:

الف)   اعداد رومی ( β )  برای قسمت های اصلی

ب)    حروف الفبا( الف – ب- پ- ت- ث- ج) برای قسمتهای فرعی

ج)    اعداد (۱-۲-۳) برای توضیحات

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

۱۲-«خلاصه باید توسط خود شما وبا کلمات خودتان نوشته است.»خلاصه ای که توسط اشخاص دیگر تهیه شود چندان مناسب شما نیست

مطلبی که توسط شما نوشته می شود از آنجا که فرآیند ذهن و فکر خودتان است بهتر و بیشتر در خاطر باقی می ماند.

بنابراین سعی کنید حتماً خودتان این امر مهم را انجام دهید. زیبائی و لطف یادداشت های خوب و مفید در همین است: آنها از مطالب کتاب درسی و یا سخنرانی و تدریس معلم قابل فهم تر هستند

۱۳-همیشه بهتر است در هنگام مطالعه نکات اصلی را با علامت گذاری مشخص نمائید و احیاناً نکات جزئی را در حاشیه کتاب نیز یادداشت کنید تا در خلاصه برداری از آنها سود جویید.

در نوشتن خود خلاصه نیز از همین روشها کمک بگیرید. یکسان حرکت دادن ذهن و حافظه، از بروز خستگی جلوگیری می کند.

۱۴-استفاده از علامت ها و اشکال نیز در خلاصه برداری مفید است.گاهی اوقات دسته بندی مطالب در یک جدول بیشترین اثر را در یادگیری دارد.

این امر بیشتر در مواردی دیده می شود که می خواهید چند موضوع را از بعضی جهات با هم مقایسه کنید و تفاوت ها و شباهت ها آنها را به خاطر بسپارید.

۱۵- برای هر درس دفتر جداگانه ای در نظر بگیرید و مطالب مطالعه شده را در آن یادداشت کنید. خلاصه شما می تواند حتی شامل متن بعضی از سؤالات و تستها، نیز باشد. .

سعی کنید ساختار اصلی خلاصه نویسی شما در تمام قسمتها یکسان باشد.

ابتدا تعاریف و نکات اصلی را بنویسید و سپس نکاتی جزئی را اضافه کنید. همیشه بهتر است مقداری از صفحه را برای نکات اضافی احتمالی که بعداً با آنها برخوردار می کنید در نظر بگیرید. خلاصه را طوری ترتیب دهید که بعد ها بتوانید آن را بعنوان تنها منبع مطالعه مورد استفاده قرار دهید.

۱۶- سعی کنید ساختار اصلی خلاصه نویسی شما در تمام قسمتها یکسان باشد. ابتدا تعاریف و نکات اصلی را بنویسید و سپس نکاتی جزئی را اضافه کنید. همیشه بهتر است مقداری از صفحه را برای نکات اضافی احتمالی که بعداً با آنها برخورد می کنید در نظر بگیرید.

۱۷-خلاصه را طوری ترتیب دهید که بعد ها بتوانید آن را بعنوان تنها منبع مطالعه مورد استفاده قرار دهید.

۱۸-همیشه خلاصه ای را که نوشته اید بعد از چند روز مطالعه کنید تا ببینید آیا خلاصه شما توان انتقال مطالب را دارد یا نه. این امر سبب می شود تا بتدریج بتوانید خلاصه های بهتر و مناسبتری تهیه کنید و نکات اصلی این کار را با تجربه فرا گیرید.

۱۹-تهیه فهرست برای دفتر خلاصه باعث می گردد تا هر وقت که می خواهید فوراً به مطلب مورد نظر آید اما در صورت انجام آن خواهید دید که تا چه اندازه سبب صرفه جویی در وقت و افزایش قدرت یادگیری می شود.

۲۰-در بعضی از روش ها توصیه شده است که اگر کلمه یا عبارت خاصی در متن مورد شما به دفعات فراوان بکار می رود می توانید به جای آن از نشانه قراردادی دیگری استفاده کنید تا جای کمتری را اشغال نمائید. اگر از این روش استفاده می کنید دقت کنید که در دفعات بعدی مطالعه خلاصه، به مفهوم اصلی عبارت توجه کنید

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

برای خلاصه نویسی می توان از علائم زیر استفاده نمود

نماد توضیحات
= برابر
افزایش
کاهش
# شماره
! دقت
$ ارزش
& و
+ زیاد کردن
_ کم کردن
> کوچکتر
< بزرگتر
؟ سئوال
{ مجموعه
| جدا کردن
نکات اصلی
نکات فرعی
اسامی اشخاص
دلایل
خیلی زیاد
مجموع
نتیجه
معادل
مطالب مهم
√√ مطالبی که باید به یاد سپرده شوند

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

۲۱ – درهر فرصت آموزشی یادداشت تهیه کنید: یادداشتها  باید شامل نکاتی باشد که از کتابهای درسی، کمک درسی، بحث های کلاسی، درس معلم و غیره آموخته اید. هدف کلیه این تجربه های متنوع و مختلف، بالا بردن سطح آگاهی شماست، همه را مهم و جدی تلقی کنید. هر اندیشه و نکته ای را که از فرصتهای آموزشی بدست می آورید یادداشت کنید

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

 

۲۲ – عادت کنید در موقع ثبت نکته ای که مایل به یادداشت آن هستید  از مخفف کلمات و نخستین حروف واژه ها استفاده کنید.

۲۳ – هرگز فراموش نکنید که باید فقط نکته ها و واقعیاتهای اساسی را یادداشت کرد و از برداشت تمامی نکته ها و مطالب دوری جست، غرض آن است که به هنگام مرور در مطالعه مجدد، هر یادداشت فقط اشاره ای باشد که نکته های مهم و ضروری هر درس را بخاطر آورید. اگر خواستید جزئیات را نیز به تفصیل یادداشت کنید کوششی که صرف می کنید مانع تمرکز حواس و درک معنای مطلبی است که نویسنده یا سخنران عرضه می دارد.

۲۴ – یادداشت خوب باید هم خوانا و هم دقیق  وتمیز و مرتب باشد: بالای هر صفحه از یادداشت عنوان واضح و متناسبی بنویسید صفحات یادداشت هایی را که درباره یک مطلب تهیه می کنید به ترتیب شماره گذاری کنید این شیوه نه تنها کار مرور مطالعه مجدد یادداشت ها را آسان می کند و هر نکته لازم را بسرعت می توانید پیدا کنید بلکه اگر به تصادف صفحات دفتر یادداشت به هم ریخته می توانید بفهمید چی به چی هست.

۲۵-حاشیه هر صفحه را به اندازه ۴ تا ۵ سانت باز بگذارید تا همیشه امکان افزودن یا اصلاح یادداشت ها را در همان صفحه مربوط داشته باشید و اگر هنگام مراجعه مجدد احتمالاً بخواهید با حاشیه نویسی درباره آن مطلب از خودتان اظهار نظر کنید جا داشته باشد، به همین دلیل اساساً بهتر است فقط یک روی صفحه را بنویسید تا اینکه صفحه روبرو برای تکمیل و اصلاح و اظهار نظر آماده باشد.

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

 

۲۶- معمولاً بهتر است یادداشت ها را با مداد بنویسید، زیرا چنانچه احتیاج به اصلاح و اظهار پیدا شد به آسانی اصلاح ممکن باشد و دیگر حالت کثیف و در هم ریخته ای پیدا نکند در ضمن صفحات یادداشت ها می کاهد و حاکی از آن است همه حواستان روی درس متمرکز نبوده است در هر تجربه آموزشی تمامی حواس خود را فقط به موضوع مورد بحث تمرکز دهید و تمرین نقاشی را برای فرصت دیگری بگذارید

۲۷ – یادداشت های خود را تلفیق و تنظیم کنید: یادداشت ها باید به شیوه های منطقی چنان تنظیم شوند که به آسانی بتوانند رابطه اصلی مطالب و نکته هایی را که ضبط کرده اید آشکار سازند.

مثلاً اگر یادداشت های مربوط به یک سلسله از مراحل مختلف یک پدیده طبیعی است باید آن مراحل را همانگونه که در طبیعت اتفاق می افتد و با همان نظم یادداشت کنید.

تعریف های مربوط بهر واژه را باید یکجا ذیل همان واژه نوشت، به همین قیاس یادداشت های مربوط به یک موضوع چه از درس معلم چه از کتابهای درسی و کمک درسی و غیره همه در دفتر یکجا و در کنار هم قرار گیرند.

یادداشت هایی که از منابع مختلف گردآوری شده و همه درباره یک موضوع اند.

باید در کنار هم باشند که هنگام مرور هیچ یک از نکته های مربوط به آن موضوع از مدنظر دور نیفتد و در نتیجه معنای کاملتر و بیشتری از آن موضوع ادراک شود بعضی از محصلان به غلط یادداشت های مربوط به درس کلاس را جداگانه در یک دفتر ضبط می کنند و یادداشت های مربوط به موضوع به کتابها را در جای دیگر دفتر می نویسند و گاه بعکس یادداشت های مربوط به موضوع درس انگلیسی را با درس شیمی و سایر دروس با هم روی یک صفحه می نویسند اینگونه اشتباه کاری نه تنها باعث سرگردانی است بلکه در عمل یادداشت ها را غیرقابل استفاده میکند

۲۸– یادداشت های هر روز را همان روز مرور کنید و اگر این کار را بلافاصله پس از کلاس انجام دهید بمراتب بهتر است البته مرور روزانه یادداشتها علاوه بر یک ساعت مروری است که دربرنامه هفتگی مطالعه مخصوص هر درس منظور می کنید. در یادداشت برداری محدودیت خاصی وجود ندارد یعنی ممکن است این یادداشت برداری برای فردی نصف صفحه شود و برای فرد دیگری چند صفحه. هیچ نگران این مطلب نباشید.

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

 

 

۲۹-بازده کتابهای درسی و سایر کتابها شخصی شما در حین خواندن بکمک یادداشت و حاشیه نویسی روی صفحه ها ممکن است تا چندین برابر افزایش یابد. حاشیه نویسی سبب می شود که نکته های مهم هر صفحه زوردتر در نظر آیند و به هنگام مرور مجدد، مطالب مورد نظر را زودتر پیدا کنید و این نتیجه بویژه آنگاه که برای امتحانات و یا مطالعه تکالیف مدرسه، به کتاب مراجعه می کنید حائز اهمیت است البته هیچ نوع شیوه و قاعده عمومی یاداشت و حاشیه نویسی روی صفحات کتاب در دست نیست ولی معلوم است که هر کس باید علامت گذاری مخصوص بخود را چنان ابداع کند که به هنگام مرور و مطالعه مجدد، آن علامت ها را فوری تشخیص دهد و معنای کامل آنها را متوجه شود. در کتاب یاداشت و حاشیه نوشتن روی صفحات کتاب شخصی خود اصول اساسی زیر را مورد  توجه قرار دهید.:

۳۰-کلیه مفهومات و نکاتی که در یادداشت های خود می نویسید، دارای اهمیت یکسانی نیستند با مقداری تمرین براحتی خواهید توانست نکات مهم تر را درشت تر و نکات کم اهمیت را ریزتر بنویسد. این تفاوتهای نوشتاری به شما کمک خواهد کرد که یاداشت های خود را راحت تر به بیاورید. با اینکار یادداشت های برداری جالبتر و دلچسب تر خواهد شد.

۳۱-هر قدر که یادداشتهای شما غیر عادی تر و چشمگیرتر باشند به هما نسبت از مطالعه و یادگیری آنها لذت بیشتری خواهید برد و بخاطر آوردن اطلاعات مندرج درآنها برای شما ساده تر خواهد بود.

۳۲-یک روش مبتکرانه و هوشمندانه برای یادگیری سریعتر درس همراه با درک بیشتر اینست که یادداشتها را کنار هم بنویسید.بهترین شیوه کا راینست که قبل از کلاس، متن درسی را بخوانید و یادداشت بردارید. این یاداشتها را در سمت راست صفحه نوشته و آماده داشته باشید. سمت چپ صفحه را برای یادداشت های کلاس خالی بگذارید.

با این روش هنگام تدریس استاد، شما نه تنها اظهاراتش را بهتر متوجه می شوید بلکه نیازی به زیاد نوشتن نخواهید داشت. برای هر موضوع، اگر نتهای کلاس و نتهایی راکه موقع درس خواندن از روی کتاب برداشته اید روی یک صفحه و کنار هم نگهدارید، هم بهتر مطالب رامی فهمید و هم اینکه یادداشت های کمتری بر می دارید. بدین ترتیب در حالی که شما در کلاس در کمال خونسردی و آرامش  می باشید و گاهی صرفاً مقداری جزئیات کمکی را روی کاغذ می آورید احتمالاً همکلاسی های شما با شتابزدگی با حالت عصبی مشغول نوشتن می باشند. اگر نتوانید قبل از کلاس، از روی کتاب یادداشت برداری کنید، یاداشت های کلاس را به منزل برده و کار را بالعکس انجام دهید.

خلاصه نویسی و یادداشت برداری در منزل

 

اگه سوالی در مورد مشاوره و برنامه ریزی درسی دارید اینجا کلیک کنید

و

اگه سوالی در مورد فیزیک کنکور و جزوه و کتاب دارین اینجا کلیک کنید

بلاگ, مقالات
درباره admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.