بلاگ

شهریور ۲۰, ۱۳۹۶

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم توجه ودقت در مطالعه به معنی متمرکز نمودن ذهن و حواس برای فهمیدن بهتر موضوع خاص می باشد. این دقت امری است که بستگی به خود خواننده دارد .ما از اطلاعات زیادی که هر روز دریافت می کنیم فقط آنهایی رابه خاطر    می سپاریم که روی آنها دقت نماییم.بی دقتی مشکل مهارتی می باشد که می توان با تمرین میزان آن را به حداقل رساند.

دقت بر  چند نوع است :

۱ –دقت حسی

۲ – دقت ذهنی

۳- دقت مستقیم

۴ – دقت غیر مستقیم

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم

اگر یک محرک  از طریق حرکت یا صدا باعث توجه ما شود دقت حسی ما را تحریک نموده مانند زمانی که در یک اتاق نشسته اید و یک نفر از جلو در عبور می کند و به طور نا خود آگاه توجه ما به آن طرف جلب می شود .

اگر ذهن ما توسط یک ایده خاص یا یک فکر خاص درگیر شود دقت ذهنی ما درگیر شده است گاهی اوقات فکر وذهن ما به علت علاقه مندی به یک موضوع خاص به آن موضوع می پردازد که این یک نوع دقت مستقیم است .

ویا می توان به طور غیر مستقیم و به علت مجاورت با موضوع دیگر دقت وتوجه ما جلب شود .

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم

عواملی که بر دقت تاثیر گذارند عبارتند از :

عوامل بیرونی – حرکت – تکرار – شدت – تضاد – جدید بودن

برای اینکه دقت ما به موضوع مورد مطالعه بیشتر باشد یعنی تمرکز داشته باشیم باید یک محیط آرام و ساکت داشته باشیم که در آن راحت بنشینیم  این محیط باید از لحاظ گرما وسرما نه زیاد سرد ونه زیاد گرم باشد . نور آن مناسب باشد ورفت وآمد زیاد در آن وجود نداشته باشد .

در این محیط بهتر است پشت یک میز به طور قائم بنشینیم و ارتفاع میز نیز متناسب باشد وسعی شود همواره در همین مکان ودر یک زمان مشخص اقدام به مطالعه شود .

در مکان های شلوغ – جلوی تلویزیون – هنگام شنیدن موسیقی ویا در پارک مطالعه نکنید

زیرا در این صورت عمر مطالب مطالعه شده بسیار اندک می باشد .

زمانی که اقدام به تمرکز می نمائیم باید دارای وضعیت مناسب باشیم یعنی شرایط بالا تامین شده باشد در غیر اینصورت باعث ایجاد خستگی می شود .

هیچ گاه سعی نکنیم به زور حواس خودرا جمع کنیم.

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم

توجه کنید که اصول اولیه مطالعه مانند

داشتن هدف مشخص

رعایت پیش نیاز وافزایش علاقه باعث افزایش دقت وتمرکز می شود

همچنین اعتماد به نفس

خونسردی

برنامه ریزی

و عدم اضطراب

هم به این روند کمک می کند .

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم

نکات اساسی برای مطالعه با دقت تر:

۱- سعی کنید با ایجاد انگیزه های نیرومند و در نظر گرفتن اهدافی که برایتان مهم و جالب توجه است نسبت به مطالعه در خود شوق و علاقه ایجاد کنید . زیرا علاقه داشتن نسبت به موضوعی سبب تمرکز حواس در هنگام مطالعه آن موضوع می شود.

۲-موقعیتهایی که نمی توانید در آنها تمرکز حواس داشته باشید ، تجزیه و تحلیل کنید ، احساسات خود را مورد برسی قرار دهید و بدانید که چه عواملی افکار شما را دگرگون می کنند . افکار منفی و بیمارگونه را از خود دور کنید و هر موقعیت را تا حدی که می توانید به طور منطقی تعبیر و تفسیرکنید

۳-موضوعهای مطالعاتی خود را تقسیم بندی کنید یعنی هر موضوعی را که می خواهید مطالعه کنید ، به قسمتهای کوچکتر تقسیم کرده و به تدریج در زمانهای مختلفی آنها را مطالعه کنید .

۴-هر وقت مصمم شدید مطالعه کنید یا کار دیگری انجام دهید ، بکوشید بر عزم خود پابرجا باشید تا آن کار را به اتمام برسانید .

۵- زمانهای مطالعه خود را با فعالیتهای متنوع تقسیم نمائید تا اینکه بتوانید تمرکز حواس خود را برای مدت زمان طولانی تری حفظ کنید و مطالعه را در آن ساعت از روز انجام دهید که برای شما مناسب تر است .

چه طور دقت در مطالعه را افزایش دهیم

۶-استفاده از یک استراحت کوتاه در هر ساعت ، انرژی لازم برای حفظ تمرکز حواس را برای مدت زمانی طولانی تری در اختیار فرد می گذارد .

۷-هرکاری به جای خویش نیکوست ؛ برنامه مطالعاتی داشته باشید و برای هر کاری وقت به خصوص تعیین کنید .

۸-با آگاهی ازفنون مطالعه و بکارگیری آنها در هنگام مطالعه در خود ایجاد تمرکز کنید ؛ کاربرد فنونی که خواننده را در عمل مطالعه فعال می سازد ، کلید اساسی ایج%A

بلاگ, مقالات , , ,
درباره admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.