دفتر برنامه ریزی درسی رشته تجربی

همیشه یادداشت ساعات مطالعه و یا پر کردن دفتر برنامه ریزی درسی برای بچه ها یه ذره سخته ، اینجا این کار رو راحت انجام می دین

دانش آموز گرامی لطفا در پایان روز پنجشنبه هر هفته میزان ساعات مطالعه ی خود را به طور دقیق و کامل در جدول زیر وارد نموده و ارسال نمایید

گزارش هایی که بعد از ۱۲ ظهر جمعه فرستاده شود بررسی نمی شود