انتخاب رشته شاید حلقه ی تکمیلی روند درس خوندن و ورود به دانشگاه باشه. با انتخاب رشته درست می تونی ترکیبی از علاقمندیها ، و ضعیت موجود و شرایط فعلی و آینده کاری و شغلی خودت رو سرو سامان بدی.هنگام انتخاب رشته، باید به دقت و با توجه به عوامل مختلفی مانند:علاقمندی ، توانایی، موقعیت شغلی ، ادامه تحصیل و… که بر تصمیم شما تأثیر می‌گذارند، اقدام کنید. همچنین، به خاطر داشته باشید که انتخاب رشته در دانشگاه تنها یک قدم از مسیر تحصیلی شماست و شما می‌توانید در طول زمان مسیر خود را تغییر دهید و به رشته دیگری مهاجرت کنید.