یه مشاور خوب و کار بلد همراه و مربی دانش آموزه

یه مشاور خوب و کار بلد همراه و مربی دانش آموزه

یه مشاور خوب و کار بلد همراه و مربی دانش آموزه !برنامه ریزی درسی ، مشاوره تحصیلی ، پشتیبانی ، روش مطالعه ، روش درس خوندن ، تکنیک های مطالعه ، تند خوانی ، تمر کز ، تقویت حافظه و… قدیم ها همه می گفتن درس خوندن که کاری نداره، اگه بخوای بری خرج زن و بچه رو در بیاری...