مدرسه ی خوب  ،مدرسه هوشمند و آنلاین

مدرسه ی خوب ،مدرسه هوشمند و آنلاین

مدرسه ی خوب ، مدرسه ی هوشمند ، مدارس مدرن قرن ۲۱ ، با مدارسی که تا به حال می شناختیم متفاوت هستن این مدارس الگو های نوین آموزشی و روانشناسی را به کار می برند. همیشه اولیا و دانش آموزا دنبال مدرسه ی خوب می گردن. مدیرها و موسسین مدارس ، اداره ی آموزش و پرورش هم همیشه...