داوود تالشی دبیر ادبیات فارسی

داوود تالشی دبیر ادبیات فارسی

سلام داود تالشی – دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه ۱۷ تهران   ۲۸ سال سابقه تدریس در پیش دانشگاهی و کنکور و دوازدهم در تهران -تبریز-اندیشه وشهریار طراح آزمون های قلمچی. و ماز رتبه ی دانش آموزان سالهای قبل داوود تالشی دبیر ادبیات فارسی   رتبه ۴۵ سمانه میرزا...