دکتر مهرداد اسکویی . دبیر زبان

دکتر مهرداد اسکویی . دبیر زبان

دکتر مهرداد اسکویی . دبیر زبان مولف بیش از ۴۵ جلد کتاب سوابق کاری دکتر مهرداد اسکویی : تالیف بیش از ۴۵ جلد کتاب کنکور از انتشارات آیندگان ، قلم چی ، نوبل ، همگامان ، تست قرمز ، نیمکت سبز ، سوت پایان ، انتشارات بیست. مراکز آموزشی تهران و کرج : آیین روشن ، هدف ، فرهنگ (...