دکتر علیرضا اکبرپور دبیر زیست شناسی

دکتر علیرضا اکبرپور دبیر زیست شناسی

دکتر علیرضا اکبرپور ◾ پزشک و مدرس و مشاور زیست شناسی کنکور دکتر علیرضا اکبرپور دبیر زیست شناسی ◾دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ◾رتبه ۴۷ کنکور سراسری ◾سابقه ی ۲۵ سال تدریس حرفه ای و ترکیب مفهومی (۳ بعدی ) زیست شناسی در مقاطع پایه و کنکور ◾مولف و...