دکتر محمد مهدی خوش باش دبیر شیمی

دکتر محمد مهدی خوش باش دبیر شیمی

دکتر محمد مهدی خوش باش دبیر شیمی لیسانس مهندسی شیمی ، کارشناس ارشد مهندسی هسته ای ( طراحی راکتور ) و دکترای نانو تکنولوژی دکتر محمد مهدی خوش باش دبیر شیمی تدریس را از سال ۱۳۷۳ شروع کرده . در این سالها شیمی دبیرستان ، کنکور ، المپیاد و دروس دانشگاهی ( انتقال حرارت ،...