دبیران برتر کنکور و دبیران برتر مراکز آموزشی و مدارس، معمولا اون دبیرانی هستن که برای بچه ها هم جایگاه خاص و محکم دارن. دبیرانی که نتایج عملکردشون تو ذهن همه از جمله دانش آموزان ماندگاره. دبیران برتر کنکور شاید شناخته شده تر از سایر دبیران باشن.