یازدهم

برنامه درسی

برنامه ی مطالعاتی یازدهم و ساعت مطالعه

برنامه ی مطالعاتی یازدهم . سال یازدهم انگار به کنکور نزدیک تر شدی . حدود ۳۰ درصد مطالب کنکور از…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا