منابع کنکورتجربی یا منابع قابل استفاده برای آمادگی در کنکور سراسری رشته تجربی به صورت زیر دست بندی می شود:

 1. کتاب‌های درسی: برای آمادگی در کنکور، بهترین منبع، کتاب‌های درسی مربوط به دروس تجربی است که در دوره دبیرستان به دانش آموزان تدریس می‌شوند.
 2. کتاب‌های تست: بسیاری از ناشران کتاب‌های تست برای آمادگی کنکور تهیه می‌کنند. این کتاب‌ها شامل تست‌هایی با سطح متوسط تا سخت برای دروس تجربی هستند.
 3. سایت‌ها و منابع آنلاین: بسیاری از وب‌سایت‌ها و منابع آنلاین رایگان و ویژه کنکور را ارائه می‌دهند. برخی از این منابع عبارت‌اند از:
 • سایت سازمان سنجش
 • سایت کانون فرهنگی آموزش ( قلم چی)
 • سایت موسسه گزینه 2
 • سایت موسسه گاج
 • و….
 1. دوره‌های آموزشی: بسیاری از موسسات آموزشی در ایران برای آمادگی کنکور دوره‌هایی را برگزار می‌کنند. این دوره‌ها شامل کلاس‌های حضوری و یا آنلاین هستند. مانند تام لند، کلاسینو ، آلا و….
 2. کلاس‌های فوق برنامه : برخی از دانش‌آموزان به کلاس‌های خصوصی و گروهی مراجعه می‌کنند که به طور خاص برای آمادگی کنکور طراحی شده‌اند.
 3. نرم‌افزارهای آموزشی: نرم‌افزارهای آموزشی زیادی وجود دارند که برای آمادگی کنکور رشته تجربی قابل استفاده هستند.

منابع کنکورتجربی ، کتاب تست کنکور تجربی

برای هر درس می توان کتاب ها و نرم افزارهای مختلفی را به عنوان منابع کنکور تجربی معرفی نمود.

منابع کنکورتجربی و کتاب های تخصصی مورد نیاز :

منابع کنکورتجربی درس ریاضی:

1398139914001401
مجموعه، الگو و دنباله1110
مثلثات4444
توان های گویا و عبارت های جبری0001
معادله ها و نامعادله ها3332
تابع2224
شمارش بدون شمردن1110
آمارواحتمال3332
هندسه تحلیلی و جبر4444
توابع نمایی و لگاریتمی2212
حدوپیوستگی4443
مشتق2442
کاربرد مشتق4223
منابع کنکورتجربی – درس ریاضی

منابع کنکورتجربی درس فیزیک:

1398139914001401
فیزیک و اندازه گیری
1111
 کار، انرژی و توان
2121
 ویژگی های فیزیکی مواد
3322
دما و گرما
3232
الکتریسیتە ساکن
3334
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
2434
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
3232
حرکت بر خط راست3334
دینامیک
3233
نوسان و امواج 
4744
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
3234
منابع کنکورتجربی – درس فیزیک

منابع کنکورتجربی درس شیمی:

1398139914001401
کیهان زادگاه الفبای هستی
4435
ردپای گازها در زندگی
2331
آب، آهنگ زندگی
3424
قدر هدایای زمینی را بدانیم
2545
در پی غذای سالم
4344
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر
6564
مولکول ها در خدمت تندرستی
4433
آسایش و رفاه در سایه شیمی
3443
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
4242
 شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر
3123
منابع کنکورتجربی – درس شیمی

.

منابع کنکورتجربی درس زیست شناسی:

1398139914001401
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا
0000
گوارش و جذب مواد
3332
تبادلات گازی
2220
گردش مواد در بدن
3434
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
3031
از یاخته تا گیاه
3131
جذب و انتقال مواد در گیاهان
2022
تنظیم عصبی
3231
حواس
3231
دستگاه حرکتی
2222
تنظیم شیمیایی
0101
ایمنی
3131
تقسیم یاخته
1110
تولیدمثل
3233
تولیدمثل نهاندانگان
2220
پاسخ گیاهان به محرکها
1112
مولکول های اطلاعاتی
2322
جریان اطلاعات در یاخته
3233
انتقال اطلاعات در نسلها
3435
تغییر در اطلاعات وراثتی
2222
از ماده به انرژی
1212
از انرژی به ماده
2123
فناوری های نوین زیستی
1011
رفتارهای جانوران-
2021
سوالات ترکیبی01208
منابع کنکورتجربی – درس زیست

منابع کنکورتجربی درس زمین شناسی:

1398139914001401
آفرینش کیهان و تکوین زمین5455
منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه3533
منابع آب و خاک3544
زمین شناسی و سازه های مهندسی4333
زمین شناسی و سلامت4244
پویایی زمین3433
زمین شناسی ایران3233
منابع کنکورتجربی – درس زمین شناسی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *