تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی‌ در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، بعضی از دانش آموزان علاقه دارن تا دو رشته همزمان بخونن !!!شرایط تحصیل در دو رشته به صورت زیر است.
تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی‌ در دانشگاه ها
در اجرای‌ تبصرهماده‌ ۴ آئین‌ نامه‌ آموزشی‌ دوره‌ های‌ کاردانی‌ و کارشناسی‌ مصوب‌ جلسه‌ ۳۳۹ شورای‌ عالی‌ برنامه‌ ریزی (اردیبهشت‌ ۱۳۷۶) ، این‌ دستورالعمل‌ به‌ منظور تعیین‌ ضوابط و شرایط  تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی‌ دانشجویان‌ ممتاز  ابلاغ‌ می‌ گردد. این مصوبات در انتخاب رشته می تونه تاثیر گذار باشه.

آیین نامه ی .تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی‌ در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ماده‌ ۱ : در این‌ دستورالعمل‌ به‌ شورای‌ هدایت‌ استعدادهای‌ درخشان‌ در آموزش‌ عالی‌ ((شورا)) و به‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور ((سازمان‌ سنجش‌)) و به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ((وزارت‌)) و به‌ دانشجوی‌ ممتاز به‌ شرحی‌ که‌ در ماده‌ ۲ تعریف‌ میشود ((دانشجو)) اطلاق‌ میگردد .
ماده‌ ۲ : دانشجویان‌ مشمول‌ این‌ دستورالعمل‌ عبارتند از :
الف‌) برگزیدگان‌ کنکور سراسری‌ با معرفی‌ سازمان‌ سنجش‌
ب‌ ) برگزیدگان‌ المپیاد های‌ علمی‌ دانش‌ آموزش‌ کشور با معرفی‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ (موضوع‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ با عنوان‌ پذیرش‌ دانش‌ آموزان‌ برگزیده‌ در دانشگاهها بدون‌ شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌)  ج‌ ) برگزیدگان‌ جشنواره‌ خوارزمی‌ با معرفی‌ سازمان‌ پژوهشهای‌ علمی‌ و صنعتی‌ ایران‌
تبصره‌ ۱) برگزیدگان‌ آزمون‌ سراسری‌ موضوع‌ بند الف‌ ، تا ج‌  کسانی‌ هستند که‌ نمرات‌ اکتسابی‌ آنها در آزمون‌ سراسری‌ حداقل‌ دو و نیم‌ انحراف‌ معیار از میانگین‌ نمرات‌ در گروه‌ آزمایشی‌ مربوط بالاتر باشد .
تبصره‌ ۲) دانشجویانی‌ که‌ فاقد شرایط مذکور در بندهای‌ الف‌ تا ج‌ باشند ، اما به‌ دلیل‌ داشتن‌ ویژگیهای‌ استثنایی‌ به‌ تشخیص‌ گروه‌ آموزشی‌ مربوط و تایید شورای‌ آموزش‌ دانشگاه‌ ، دانشجوی‌ ممتاز شناخته‌ شوند ، از سوی‌ دانشگاه‌ به‌ شورا معرفی‌ می‌  شوند تا پس‌ از بررسی‌ و تایید شورا بتوانند از مزایای‌ این‌ آئین‌ نامه‌ بهره‌ مند شوند .
ماده‌ ۳ :  رشته‌ دوم‌ انتخابی‌ دانشجو برای‌ تحصیل‌ همزمان‌ باید :
الف‌ ) در مقطع‌ کارشناسی‌ باشد
ب‌ ) جزو رشته‌ های‌ مورد تایید شورای‌ هدایت‌ استعدادهای‌ درخشان‌ باشد .
تبصره‌ ۱) رشته‌ دوم‌ انتخابی‌ دانشجو باید از رشته‌ های‌ مورد نیاز توسعه‌ فرهنگی‌ (مانند رشته‌ الهیات‌ و زبان‌ ادبیات‌ فارسی‌) و یا مورد نیاز توسعه‌ علمی‌ کشور ( مانند رشته‌ های‌ علوم‌ پایه‌ و فلسفه‌) و یا از نظر علمی‌ مکمل‌ رشته‌ اول‌ دانشجو (مانند رشته‌ شیمی‌ و زیست‌ شناسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ پزشکی‌ و فیزیک‌ و ریاضی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ های‌ مهندسی‌ و رشته‌ زبان‌ خارجی‌ برای‌ اغلب‌  رشته‌ ها) و یا شکوفا کننده‌ ذوق‌ هنری‌ دانشجو (مانند رشته‌ های‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر) باشد .
تبصره‌ ۲) سایر رشته‌ های‌ مورد تقاضای‌ دانشجویان‌ ممتاز ، که‌ در تبصره‌ ۱ این‌ ماده‌ ذکر نشده‌ است‌ باید پس‌ از بررسی‌ وتایید شورای‌ آموزشی‌ دانشگاه‌ ، برای‌ تایید نهایی‌ شورا به‌ معاونت‌ آموزشی‌ وزارت‌ ارسال‌ شود .
ماده‌ ۴ : دانشجو برای‌ تحصیل‌ در رشته‌ دوم‌ می‌ تواند پس‌ از گذراندن‌ حداقل‌ دو نیمسال‌ تحصیلی‌ ، درخواست‌ خود را که‌ به تایید استاد مشاور رسیده‌ است‌ به‌ معاونت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصیل‌ خود تسلیم‌ نماید . معاونت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌ کتبا وی‌ را به‌ دانشکده‌ مربوط در همان‌ دانشگاه‌ یا دانشگاه‌ دیگر معرفی‌ و مراتب‌ را به‌ معاونت‌ آموزشی‌ وزارت‌ منعکس‌ می‌ کند .
ماده‌ ۵ : دانشجو فقط برای‌ یک‌ بار می‌ تواند از مزایای‌ این‌ دستورالعمل‌ استفاده‌ کند و در حین‌ تحصیل‌ در رشته‌ دوم‌ حق تغییر آن‌ را ندارد .
ماده‌ ۶ : علاوه‌ بر دروس‌ عمومی‌ در صورتی‌ که‌ برخی‌ از دروس‌ پایه‌ ، اصلی‌ و تخصصی‌ در دو رشته‌ تحصیلی‌ مشترک‌ باشند ،
گذراندن‌ آن‌ دروس‌ در رشته‌ اول‌ کافی‌ است‌ .
ماده‌ ۷ :دانشجو می‌ تواند با تایید استاد مشاور در هر نیمسال‌ تحصیلی‌ حداکثر ۲۷ واحد ازمجموع‌ دروس‌ دو رشته‌ را انتخاب‌ نماید .
ماده‌ ۸ : حداکثر مدت‌ تحصیل‌ برای‌ دانشجویان‌ مشمول‌ این‌ دستورالعمل‌ مدت‌ مجاز تحصیل‌ در رشته‌ اول‌ آنهاست‌ .
تبصره‌) شورای‌ آموزشی‌ دانشکده‌ رشته‌ دوم‌ میتواند در موارد خاص‌ حداکثر تا دو نیمسال‌ تحصیلی‌ به‌ طول‌ دوره‌ اضافه‌ نماید .
در این‌ صورت‌ باید مراتب‌ را به‌ دانشکده‌ محل‌ تحصیل‌ رشته‌ اول‌ اعلام‌ کند .
ماده‌ ۹ : مادام‌ که‌ دانشجو دروس‌ هر دو رشته‌ را به‌ پایان‌ نرسانده‌ است‌ ، شاغل‌ به‌ تحصیل‌ شناخته‌ می‌ شود و معرفی‌ وی‌ به‌ اداره‌ نظام‌ وظیفه‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصیل‌ در دو رشته‌ خواهد بود .
تبصره‌)  در صورت‌ انصراف‌ دانشجو از ادامه‌ تحصیل‌ در یکی‌ از دو رشته‌ ، با اتمام‌ تحصیل‌ در یک‌ رشته‌ فارغ‌ التحصیل‌می‌  شود .
ماده‌ ۱۰ : دانشجو به‌ لحاظ اتمام‌ تحصیلات‌ در هر یک‌ از دو رشته‌ میتواند در آزمون‌ ورودی‌ مقطع‌ بالاتر آن‌ رشته‌ شرکت‌ کند .
ماده‌ ۱۱ : به‌ دانشجویانی‌ که‌ با تایید گروه‌ آموزشی‌ رشته‌ دوم‌ موفق‌ به‌ گذراندن‌ واحدهای‌ درسی‌ لازم‌ از دروس‌ مقطع‌کارشناسی‌ آن‌ رشته‌ شده‌ باشد ، مدرک‌ رسمی‌ اتمام‌ تحصیل‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ رشته‌ دوم‌ اعطا می‌ شود .
ماده‌ ۱۲ : سایر مقررات‌ مربوط به‌ تحصیل‌ همزمان‌ در دو رشته‌ ، تابع‌ آئین‌ نامه‌ آموزشی‌ دوره‌ کارشناسی‌ مصوب‌ شورای‌ عالی برنامه‌ ریزی‌ و مقررات‌ مصوب‌ وزارت‌ می‌ باشد .
ماده‌ ۱۳ : این‌ دستورالعمل‌ به‌ صورت‌ آزمایشی‌ طی‌ مدت‌ دو سال‌ تحت‌ نظر معاونت‌ آموزشی‌ وزارت‌ ، اجرا می‌ شود و در پایان ‌این‌ مدت‌ ، مورد بازنگری‌ شورا قرار می‌ گیرد .
ماده‌ ۱۴ : این‌ دستورالعمل‌ در ۱۴ ماده‌ و ۶ تبصره‌ در تاریخ‌  ۵/۱۱/۷۷ به‌ تصویب‌ شورای‌ هدایت‌ استعدادهای‌ درخشان‌ در آموزش‌ عالی‌ رسید و از تاریخ‌ تصویب‌ قابل‌ اجرا است‌ .

تعریف دانشجوی ممتاز

دانشجوی ممتاز دانشجویی است که بر اساس ماده ۱ آئین‌نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز از سوی سازمان سنجش معرفی می‌گردد و اصطلاحاً به این دانشجویان، ممتاز سنجش گفته می‌شود.

تبصره:

دانشجوی ممتاز در صورت داشتن معدل کمتر از ۱۵ در دو ترم اول و ترمهای پس از آن از لیست دانشجویان ممتاز خارج می‌گردد.تسهیلات مندرج در آئین‌نامه دانشجویان ممتاز فقط به این دسته از دانشجویان تعلق می‌گیرد مگر در موارد خاص که به شرح زیر می‌باشد:امکان تحصیل همزمان در دو رشته که به دانشجویان زیر تعلق می‌گیرد:دانشجویان ممتاز سنجشی که معدل دو ترم از سه ترم اول آنها بالای ۱۷ بوده و با معدل بالای ۱۷ در دروس پایه و اختصاصی در دو ترم از سه ترم اول دارند.دانشجویان ممتاز معدلی که جزء دسته اول نبوده ولی معدل کل بالای ۱۷ داشته و معدل سه ترم از چهار ترم اول آنها یا معدل دروس اختصاصی و پایه آنها در هر ترم بالای ۱۷ باشد.
مجوز اخذ ۲۰ واحد درسی (مازاد بر ۱۴۰ واحد درسی رشته تحصیلی) که به دانشجویان زیر تعلق می‌گیرد:
دانشجویان ممتاز سنجشی که واجد شرایط تحصیل همزمان دو رشته هستند.دانشجویان ممتاز معدلی. دانشجویان ۱۰ % بالای هر دانشکده که در سه ترم اول جزء ۱۰ % اول هر دانشکده در هر گرایش می‌باشند.

تبصره:

دانشجویان مشمول بند الف و ب در صورتیکه معدل کل آنها در هر ترم (در رشته اول) کمتر از ۱۵ شود، از تحصیل در بقیه واحدهای رشته یا گرایش دوم محروم می‌شوند.

خلاصه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه آموزشی داخلی دانشجویان

کلیه دانشجویان ممتاز به جای استفاده از همزمانی تحصیل میتوانند درخواست تغییر رشته دهند و با نظر مساعد تسهیلات لازم برای آنها فراهم شود.کلیه دانشجویان ممتاز می‌توانتد ۲۴ واحد در ترم خارج از نوبت ثبت‌نام نمایند.کلیه دانشجویان ممتاز فقط می‌توانند یکبار درخواست رشته دوم بدهند و تغییر رشته دوم امکان‌پذیر نمی‌باشد.کلیه دانشجویان ممتاز دانشگاه می‌توانند (پس از ترم چهارم) در اول شهریور ماه همان سال نسبت به ارائه درخواست تحصیل همزمان دو رشته به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اقدام نمایند.تداخل امتحانی دانشجویان به شرط گرفتن موافقت‌نامه از مسؤل محترم دانشجویان ممتاز دانشگاه، حداکثر تا یک ساعت موافقت می‌گردد

نحوه ثبت‌نام و تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته

</divدانشگاه پیام نور جزئیات و نحوه تحصیل همزمان دانشجویان در یک رشته دیگر در این دانشگاه اعلام شد.
در راستای تبیین ماده ۱۱ آیین نامه آموزشی مصوب ۲۰ اسفند ۹۱ شورای دانشگاه و فراهم نمودن شرایط تحصیل همزمان برای دانشجویانی که آمادگی و توانایی تحصیل در دو رشته تحصیلی را دارند، دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تا ۳۰ آذرماه سال جاری فرصت دارند برای تحصیل همزمان در یک رشته دیگر در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور ثبت نام نمایند. پذیرش دانشجو در رشته دوم بدون نیاز به آزمون ورودی و بر اساس سوابق تحصیلی است و ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور( صرفا براساس سوابق تحصیلی ) به نشانی www.sanjesh.org انجام می شود.
جزئیات این فرآیند به شرح زیر است:
الف- شرایط تحصیل:
۱٫دانشجویان متقاضی فقط می‌توانند در مقطع کارشناسی در رشته دوم تحصیل نمایند.
۲٫پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری، پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و فراگیر دانشگاه پیام نور مجاز می‌باشد.
تبصره: دانشجویان برای ثبت نام در رشته دوم باید ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور را کسب نمایند.
۳٫ شهریه پذیرش در رشته دوم مطابق شهریه دوره‌های نوبت دوم (فراگیر) خواهد بود.
۴٫ دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند می‌توانند تحصیلات در رشته دوم را بر اساس معافیت تحصیلی صادر شده در رشته / دانشگاه اول ادامه دهند.
شرایط و ضوابط تحصیل دانشجویان مشمول مطابق دستور العمل شماره ۲۱٫۳۹۶۵٫د مورخ ۲۸ فروردین ۹۰ (نامه در بخش سایر اطلاعات پیوست می‌باشد)
۵٫ دانشگاه اول (محل قبولی در رشته اول) می‌بایست مدارک برابر اصل شده دانشجو را بر حسب درخواست دانشگاه قبولی دوم با نامه اداری رسمی ارسال و تقاضای اعلام وصول نماید.
اهم مدارک به شرح ذیل می‌باشد:
۱٫گواهی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی
۲٫ریز نمرات دوره متوسطه و پیش دانشگاهی
۳٫مدرک مشخص کننده نظام وظیفه
۴٫کارنامه کلی دروس گذرانده در رشته / دانشگاه اول
۶٫دانشجویانی که به دستگاه‌های خاص تعهد دارند یا بورس می‌باشند می‌بایست قبل از ثبت نام در آزمون دانشگاه موافقت کتبی سازمان یا موسسه بورس کننده را اخذ نمایند.
۷٫سایر مقررات تحصیلی مطابق آیین نامه آموزشی دانشگاه خواهد بود.
۸٫دانشجویان کارشناسی ارشد که از معافیت تحصیلی استفاده نمی‌نمایند نیز می‌توانند به صورت همزمان در یک رشته کارشناسی تحصیل نمایند.
۹٫مدارک دانش آموختگی همانند سایر مدارک دانشگاه رسمی بوده و امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را خواهد داشت.
ب. شرایط آموزشی و علمی
۱٫ دروس عمومی گذرانده شده در رشته اول در پایان دوره تحصیلی برای رشته دوم قابل معادلسازی می‌باشد.
۲٫ دروس غیر عمومی گذرانده شده در رشته اول در پایان هر سال تحصیلی در رشته دوم معادلسازی می‌گردد.
تذکر مهم: رعایت مقررات معادلسازی مطابق آیین نامه آموزشی برای تطبیق دروس الزامی است.
۳٫ دانشجویان تحصیل همزمان باید در هنگام انتخاب واحد به تاریخ امتحانات توجه نموده تا تداخل امتحانی نداشته باشند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *