شرایط معافیت از طرح پزشکی و قوانین  معافیت از طرح . دانشجویان رشته های پزشکی بعد از فارغ التحصیلی باید طرح را در جاهایی که تعیین میشه بگذرونن.
شرایط معافیت
انواع معافیت های موجود در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای طرح رشته های پزشکی به صورت زیر است.

شرایط معافیت از طرح پزشکی :

در رشته های پزشکی برای فارغ التحصیلان به شرح زیر است – طرح رشته های پزشکی

شرایط معافیت از طرح رشته های پزشکی چیه ؟ بعد از پایان تحصیلات سخت رشته های پزشکی باید بری یه جا خدمت طرح رو بگذرونی

ماده ۳ : انجام خدمات سربازی بعد از فراغت از تحصیل در رشته های گروه علوم پزشکی
ماده ۲ : خانواده شهدا (فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی ، خواهر و برادر شهید ، آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان

جانبازان بالای ۲۵ درصد ،بانوانی که حضانت فرزند را دارا می باشند ،تک فرزند خانواده، فرزند جانباز ۵۰ درصد وبالاتر،همسر جانباز ۷۰درصد و بالاتر)

ماده ۹ : فارغ التحصیلان خارج از کشور و یا انتقال از خارج از کشور ( ارز دولتی دریافت نکرده باشند و در صورت طی دوره تکمیلی در داخل کشور ،شهریه مربوطه را پرداخت نموده باشند)
ماده ۱۲: فارغ التحصیلان بالای ۴۵ سال
ماده ۷:  آیین نامه اجرایی قانون در خصوص مشمولانی که مشکلات بیماری با تایید شورایعالی پزشکی وزارت متبوع دارند.
ماده ۸ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :

انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سازمان پزشکی قانونی با اخذ تعهد محضری بیشتر از ۲۴ ماه خدمت (این افراد صرفا پس از سپری نمودن مدت تعهد مذکور معافیت ماده ۸ دریافت مینمایند).
بانوان متاهل فارغ التحصیل قبل از ۱/۹/۸۰
بانوانی که همسرشان فوت نموده است. ( درسال۱۳۹۷ حذف شد)
رزمندگانی که حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه درجبهه دارند .
استعدادهای درخشانی که شرایط ذیل را دارا باشند .( این شرط در سال ۱۳۹۷ حذف شد)

برندگان مدال طلا کشوری از المپیادهای دانش آموزی ،۱۰ نفر اول پذیرفته شده در کنکور سراسری علوم تجربی، افراد دارای ابداع و اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی،رتبه اول تا سوم آزمون جامع علوم پایه ،پیش کارورزی آزمون ورودی دستیاری تخصصی

فارغ التحصیلان دکتری دندانپزشکی که کارمند رسمی دانشگاه ومقطع قبلی آنان بهداشتکار دهان و دندان باشد و تعهدات ۵ ساله مربوطه را انجام داده باشند.
انجام خدمات برخی از فارغ التحصیلان درمقاطع قبلی (باارائه گواهی پایان طرح مقطع قبلی ،ازانجام خدمات در مقطع جدید معاف میگردند.
لازم به ذکر است :

رشته های تحصیلی مازاد بر نیاز وزارت بهداشت از انجام خدمات مربوطه معاف بوده ودر صورت تمایل می توانند خدمات مربوطه را به صورت اختیاری انجام دهند .بدیهی است چنانچه تمایل به انجام خدمات نداشته باشند نیازی به صدور گواهی معافیت نمی باشد .

امکان رفتن به طرح موقت قبل از سریازی حذف شد.

کسری خدمت نقاط محروم هم حذف شد.

قوانین خدمت پزشکان و پیراپزشکان و شرایط معافیت از طرح پزشکی :

قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان و معافیت از طرح

ماده ۱ـ کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر که پس از تاریخ ۱/۴/۱۳۶۷ از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام میگردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور ودر مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وتشکیلات تابعه آن خدمت نمایند.

تبصره۱ـ مدت خدمت در مقطع کاردانی یکسال می باشد.

تبصره۲ـ مدت فوق برای کمتر از دوسال برحسب محرومیت نقاط به تفصیل آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید۰

تبصره۳ـ کسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانیده ، همچنین کسانی که دارای پروانه دائم پزشکی بوده یا واجد شرایط دریافت پروانه دائم باشند با دریافت مدرک تحصیلی جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی باشند.

تبصره۴ـ پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون وقانون پیام آوران بهداشت موظفند حداقل یکسال خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی ودرمانی روستاها وبخشهای کشور انجام دهند..

تبصره۵ـ مستخدمین رسمی دولت وکادر ثابت نیروهای مسلح واعضاء هیئت علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی، خدمات موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی ، درمانی انجام خواهند داد.

ماده ۲ـ همسران وفرزندان شهداء ، آزادگان و مفقودین جنگ تحمیلی ، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود ، برادران وخواهران دوشهید یا بالاتر، آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامی بالای ۲۵% مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند ونیز تک فرزند خانواده از انجام خدمات موضوع این قانون معاف( معافیت از طرح )  هستند ودرصورت تمایل افراد مذکور ونیاز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی این گروه می توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.

تبصره: درمورد معافیت افراد مازاد بر نیاز اولویت با رزمندگان است.

ماده۳ـ مدت خدمت دوره ضرورت ودوره احتیاط مشمولان این قانون که در حرفه پزشکی انجام شوند از کل خدمت مقرر در این قانون کسر می گردد۰

ماده ۴ـ مشمولان این قانون مکلفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی معرفی نمایند۰ وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر ۲ ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ وآزاد معاف نماید۰ کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی نمی نمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع بکار نکنند غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد..

ماده۵ـ مشمولان این قانون مادامیکه خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمی باشند.

ماده۶ـ تحویل مدرک تحصیلی وریز نمرات وصدور هرگونه تاییدیه تحصیلی وگواهینامه برای مشمولانیکه خدمت موضوع این قانون را انجام نداده یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است.

تبصره ـ کسانیکه برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاههای معتبر مورد تایید در خارج از کشور در رشته های مورد نیاز کشور احتیاج به مدارک تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل مدارک تحصیلی وگواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت.

ماده۷ـ فارغ التحصیلان سهمیه مناطق ۲ وبالاتر ومناطق محروم آزمونهای سراسری سنوات بعد از انقلاب فرهنگی موظفند تعهدات خود را براساس آئین نامه ای که به تصویب وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید‌، انجام دهند.

ماده۸ـ مشمولین قوانین قبلی خدمات پزشکان که به دلیل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده اند مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۹ـ فارغ التحصیلان خارج از کشور که از مزایای ارزی بهره مند نشده اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند طبق ضوابط ، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود.

تبصره۱ـ کسانیکه از ارز دولتی استفاده نموده اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتی خدمات موضوع این قانون وتهدات مربوطه را انجام خواهند داد.

تبصره۲ـ کسانیکه در حین تحصیل رشته های علوم پزشکی وارد کشور شده وتحصیلات خود را تا فارغ التحصیلی در داخل کشور ادامه می دهند در صورتیکه هزینه تحصیل خود را بپردازند واز مزایای ارزی دولت بهره مند نگردیده باشند برای باقی مانده دوره تکمیلی نیاز به انجام خدمات قانونی نخواهند داشت.

ماده۱۰ـ خدمات قبلی مشمولین قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان وداروسازان به قوت خود باقیست وجزء خدمات موضوع این قانون محسوب میگردد.

ماده۱۱ـ مشمولان این قانون از لحاظ حقوق ومزایا وامور رفاهی (مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی ، بدون حقوق ، پاداش ، کمکهای غیرنقدی وبیمه عمر ، درمان وحادثه وسایر مزایا ) تابع قوانین ومقررات استخدام کشوری وقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد وچنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که دارای مقررات استخدامی خاص می باشندتابع ضوابط حقوقی ورفاهی ان دستگاه خواهند بود.

تبصره۱ـ مشمولان این قانون که به طور تمام وقت وبدون کار انتفاعی خصوصی خدمت می نمایند ، چنانچه از گروه دارای پروانه باشند در مقابل دو نوبت کار موظف از حقوق ومزایا، اضافه کاری وحق محرومیت از مطب طبق آیین نامه اجرایی که وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تدوین خواهند نمود، استفاده می نمایند ودر صورتیکه از گــــروه بدون پروانه باشند، از مزایای دونوبت کار موظف ( کار واضافه کار) بهره مند می گردند.

تبصره۲ـ وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می تواند مشمولان موضوع این قانون را در صورت نیاز با اولویت مناطق محروم ونیازمند در حین خدمت بدون اخذ مجوزهای مربوطه به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوطه در آورند.

ماده۱۲ـ مشمولان این قانون که به سن بالای ۴۵ سالگی رسیده باشند ، از انجام خدمات موضوع این قانون معاف می باشند (معافیت از طرح )

ماده۱۳ـ بهداشتکاران دهان ودندان وکاردانهای بهداشت خانواده ومبارزه با بیماریها، تابع ضوابط مقرر در قوانین خاص مربوطه به خود می باشد(شرایط معافیت از طرح)

ماده۱۴ـ به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم ونیازمند کشور ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی ، سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم ونیازمندکشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص ، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.

تبصره۱ـ دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع این ماده که دارای پروانه دائم پزشکی هستند، نصف مدت دوره تخصصی با احتساب ضرایب مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود.

تبصره۲ـ دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بسپارند.

تبصره۳ـ قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی به قوت خود باقیست.

ماده۱۵ـ قانون تامین وسایل وامکانات تحصیل اطفال وجوانان ایرانی واصلاحات آن به قوت خود باقی است وانجام خدمات موضوع این قانون به عنوان قسمتی از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد.

ماده۱۶ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی حداکثر ظرف ۲ ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده۱۷ـکلیه قوانین مغایر با این قانون لغو میگردد

 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *